Konijnenziektes

Myxomatose
Myxomatose is een konijnenziekte die bijna altijd een dodelijke afloop kent. Het virus wordt overgebracht van konijn op konijn via insectenbeten, bijvoorbeeld van muggen. Symptomen van deze ziekte zijn koorts, benauwdheid, sloomheid en ontstekingen of bulten aan de oren, neus en geslachtsopening.

RHD
RHD staat voor Rabbit Haemmorragic Disease, soms ook VHD (Viral Haemorragic Disease) genoemd. Ook dit is een konijnenziekte met een vaak dodelijke afloop. Bij RHD verloopt het proces zo snel dat er geen symptomen waar te nemen zijn. Vaak treedt er wel een koortspiek op, maar deze wordt bijna nooit waargenomen. Bij RHD treden er inwendige bloedingen op waaraan het dier zal overlijden. Overdracht gebeurt via direct contact, zoals het snuffelen aan besmette konijnen. Ook indirect contact, zoals het eten van besmet gras kan leiden tot besmetting met RHD.

Nieuwe variant RHD (RHD-2)
Sinds begin december 2015 is bekend dat er een nieuwe variant van RHD in Nederland zorgt voor sterfte onder wilde en tamme konijnen. Konijnen die zijn besmet met RHD-2 komen vrijwel altijd te overlijden na 24-48 uur. Voor deze tijd zijn de konijnen echter vaak al een paar dagen besmettelijk waardoor het virus tijd krijgt om te verspreiden. Daarom is het voor dit virus extra belangrijk om maatregelen te treffen om verspreiding tegen te gaan, zoals u kunt lezen op de site van Universiteit Utrecht over RHD-2.

Nieuwe vaccinatie

Sinds begin 2020 is er een nieuw konijnenvaccin dat beschermt tegen myxomatose, RHD1 en RHD2. Dit vaccin beschermt het konijn één jaar, dus ook geen extra vaccinaties per jaar om de bescherming optimaal te houden.

Vanaf vijf weken leeftijd kan een konijn hiermee worden ingeënt. En drie weken na de toediening van dit drievoudig werkend konijnenvaccin is de immuniteit opgebouwd. Dus met slechts één injectie per jaar, is het konijn beschermd tegen (alle) bekende en dodelijke konijnen-virussen (zie hierboven).

De konijnen-vaccinatie-dagen worden vanaf het voorjaar in 2020 niet meer georganiseerd, omdat er nu nog maar één vaccin gegeven dient te worden. Door de komst van dit nieuwe vaccin, wat per dosis in een flacon zit, kunnen we op ieder gewenst moment een konijn vaccineren. Zo zit u als eigenaar ook niet meer gebonden aan deze vaste dagen. De kosten voor een vaccinatie van één konijn (per jaar) is nagenoeg gelijk aan de prijs die we tijdens de vaccinatiedagen hanteerden. Over het algemeen heeft ieder konijn een maatje (konijn is een groepsdier), wat ook een voordeel oplevert in de kosten bij een gelijktijdige vaccinatie.

Tegen geen enkele ziekte is 100% van de dieren te beschermen. Immers, er zullen altijd individuen zijn die na een vaccinatie een minder goede weerstand opbouwen of zelfs helemaal geen weerstand opbouwen. Gelukkig zijn dat er maar heel weinig. Voor een goede weerstandsopbouw is het nodig dat konijnen op het moment van de vaccinatie over een goede gezondheid beschikken. Aanwezigheid van andere ziekten, worminfecties en incomplete voeding kunnen een verminderde weerstandsopbouw tot gevolg hebben.

Mocht u een afspraak willen maken voor de vaccinatie van uw konijn, dan kunt u telefonisch een afspraak maken. Mocht uw konijn nog niet eerder gevaccineerd zijn, dan raden wij u aan dit zo vroeg mogelijk in het voorjaar te doen, zodat uw konijn in het muggenseizoen goed beschermd is.