Vanaf acht jaar beginnen de meeste honden wel wat ouderdomskwaaltjes te vertonen. Daarom hebben we in onze kliniek het seniorprogramma ontwikkeld. Naast de gebruikelijke jaarlijkse controle tijdens de enting nemen we dan wat bloed af. Dit bloed afnemen kan dus tijdens de jaarlijkse controle en enting, u hoeft hiervoor dus geen apart consult af te rekenen. We controleren dan een aantal bloedwaarden, waarbij beginnende afwijkingen aan bijvoorbeeld de nieren, lever of bloedsuikerspiegel, al vroegtijdig ontdekt en behandeld kunnen worden. Verder geven we uiteraard ook adviezen wat betreft het gewicht, de voeding en beweging van de wat oudere hond.

Het nut van dit bloedonderzoek blijkt uit de volgende resultaten:

Gedurende een half jaar hebben wij 48 honden onderzocht, van wie 39 ouder waren dan acht jaar. Vier honden vertoonden hierbij te hoge nierwaarden. Dit duidt op een beginnend nierfalen. Door aangepaste voeding en eventueel medicijnen kan een verslechtering van de nierfunctie tegen gegaan worden. Bij negen honden vonden we een te hoge concentratie leverenzymen. De therapie is hierbij afhankelijk van wat de oorzaak is. Ook hier geldt dat soms met een goed passend dieet goede resultaten te behalen zijn.

Mocht u hier belangstelling voor hebben, maakt u dan een afspraak en geef hierbij even aan dat het om het seniorprogramma gaat.